1

Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της Αμύντα 66, Δράμα(Δρίνη Γεωργίας)