Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 01/2016 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 376/85 Ο.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016
image_print