Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 03/2017 – ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΤΕΓΗ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ 2 ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ.

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017
image_print