Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 05/2017 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 92/1983 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ.

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017
image_print