ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 06/2017 – ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ