Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 102/2018 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ & ΟΓΚΟΥ

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018
image_print