Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 22/2017 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 184/82 ΟΙΚ.ΑΔΕΙΑΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1955.

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017
image_print