Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 33/2016 – ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ, ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΕΝΟΣ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΙΑ.

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016
image_print