Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 48/2018: «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΟΓΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ»

Δευτέρα, 2 Ιούλιος 2018
image_print