Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 69/2018: «ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ – ΣΙΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ»

Παρασκευή, 7 Σεπτέμβριος 2018
image_print