Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 71/2018 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Δευτέρα, 10 Σεπτέμβριος 2018
image_print