Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 89/2018 – NΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ Κάλυψης, Δόμησης, Όγκου, ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ Η/Χ

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018
image_print