Οικονομική Επιτροπή

α)Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Δράμας με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) για την ωρίμανση της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» και την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», β) αποδοχή των όρων της ανωτέρω πρόσκλησης και γ) υποβολή της προαναφερόμενης πράξης στην ανωτέρω πρόσκληση.

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021
image_print