Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αύξηση ωρών απασχόλησης του προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, τριάντα έξι(36) εργαζομένων με εβδομήντα επτά(77) συνολικά επιπλέον ώρες απασχόλησης ημερησίως, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
image_print