Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Αύξηση του ωραρίου εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης του Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020
image_print