Αύξηση του ωραρίου εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης του Δήμου Δράμας