Αλλαγή Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έργα του Δήμου Προσοτσάνης (και ειδικά της δημοτικής ενότητας Σιταγρών – τέως δήμου Σιταγρών)