Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών