Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Αλλαγή επωνύμου του Αντωνίου Βασίλειου του Αθανασίου και της Κωνσταντινίδου Σουλτάνας, από “Αντωνίου” σε “Κωνσταντινίδη”.

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017
image_print