Αλλαγή τακτικού μέλους επιτροπής αξιολόγησης διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών προμηθειών έτους 2020