Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Αμοιβή Ιατρού Εργασίας για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους εργαζομένους του Ν.Π.Δ.Δ

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017
image_print