Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΚΗΦΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019
image_print