Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021
image_print