1

ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 01-08-2020 ΕΩΣ 31-08-2020