Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ κλπ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023
image_print