Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018
image_print