Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Α.Π.Η. ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2023

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2023
image_print