Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Α.Π.Η. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2023

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2023
image_print