ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)