Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΤΟΥ Β΄ Π.Σ.

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2022
image_print