Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Μ.Κ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ.

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020
image_print