Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021
image_print