Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και επανακατάταξη της υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021
image_print