Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ..

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2022
image_print