Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020
image_print