Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινoύ αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμα»

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017
image_print