Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware) και Λογισμικού (Software)»

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021
image_print