Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για δημιουργία ελεύθερων χώρων άθλησης και προμήθεια αθλητικού υλικού».