Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Δράμας – Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών – Προμήθεια Οργάνων (Παιχνιδιών) Παιδικής Χαράς ΤΚ Μικροχωρίου – Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών ΤΚ Καλλιφύτου»

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020
image_print