Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας και προμήθεια δύο υπερκατασκευών απορριμματοφόρων οχημάτων, στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Τετάρτη, 5 Φεβ 2020
image_print