Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής»

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020
image_print