Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2021 – 2022»

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
image_print