Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Β («προμήθεια αθλητικού υλικού») του αρχικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για δημιουργία ελεύθερων χώρων άθλησης και προμήθεια αθλητικού υλικού»

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020
image_print