Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τροποποιημένους όρους για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Δράμας»

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020
image_print