Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών».

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
image_print