Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης – λοιπών υλικών γραφείου & υλικού εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4, Α3).

Τρίτη, 4 Απρίλιος 2017
image_print