Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Πατσίδου Ευφροσύνη

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016
image_print