Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Τρίτη, 11 Απρίλιος 2017
image_print