Τμήμα Προμηθειών

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Πραγματοποίηση επισκέψεων και Β2Β συναντήσεων σε πόλεις στόχους για προσέλκυση τουριστών. Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022
image_print