Ανάκληση της 414/2019 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση μετατόπισης δικτύου φωτισμού στην Κοινότητα Καλλιφύτου»